n iemand

Wanneer een kind zich niet gezien voelt, zelfs onzichtbaar is voor zichzelf…. Wanneer het zich bedolven voelt onder ouderlijke macht en de onvoorziene uitwassen daarvan….
De machtige hypnotiseert, domineert, heerst en maakt onzichtbaar naar eigen willekeur. Een kind zoekt, tast af, valt en gaat weer door… Niet-gezien zijn maar wel voelen, doet pijn, groeien doet pijn. Een kind kruipt stamelend recht, getekend beweegt het naar een mogelijke vorm, onaf, maar wel een vorm…
De presentatie toont dit proces, open en bloot. Het laat zich lezen als een film waarin de verschillende stadia uitvergroot worden, een mogelijke vorm wordt zichtbaar… Ieder stadium krijgt aandacht, niets wat was wordt ontkend. Wat is, is. De open cirkel suggereert de lengte van deze opgang; gesloten kan hij niet zijn, want begin en einde kunnen niet samenvallen. De vorm is echter nooit af. Komt er ooit een vorm die voldoening geeft en tot zelfaanvaarding leidt?